Privacyverklaring

SpiceM staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 69796165. SpiceM is gevestigd aan de Tormentil 32 te Oldenzaal en is telefonisch bereikbaar op een mobiel nummer; 0610018719 van Marenka Geefhuizen Klunder, de eigenaresse van SpiceM.

SpiceM zorgt er ten allen tijde voor dat privacy geborgd is door data van klanten en geinteresseerden beveiligd te bewaren met een wachtwoord en inlogcode.

De data die SpiceM vergaart zullen alleen intern gebruikt worden voor het verzenden van de producten aan de juiste persoon op het juiste adres, versturen van de nieuwsbrief en het kunnen voldoen van facturen. De data zal niet aan derden worden verstrekt.

De data die wordt gevraagd is als volgt; sociale titel, voornaam, achternaam, e-mail, wachtwoord (maar deze is niet bekend bij SpiceM), of iemand partneraanbiedingen wil ontvangen, of iemand de nieuwsbrief wil ontvangen. Deze data dient puur voor het juist aanschrijven van de klant en het kunnen doen van communicatie.

Er is een persoon binnen SpiceM die zorgt voor de data en die kwaliteit blijft checken.

De mogelijkheid bestaat altijd voor de klant / gebruiker om de data in te zien, aan te passen of te laten verwijderen. Hiervoor kan een e-mail gestuurd worden naar info@spicem.eu. Uiteraard is hiervoor geen reden noodzakelijk.

Indien er twijfel bestaat over de juistheid van omgang met gegevens dan is er de mogelijkheid om contact op te nemen via info@spicem.eu, maar er kan ook gemeld worden bij de autoriteit persoonsgegevens dat er twijfels of klachten bestaan over omgang met de gegevens door SpiceM.

Alle gebruikers die zich hebben aangemeld voor de nieuwsbrief, mailings en / of partneraanbiedingen of die eerder een bestelling hebben gedaan zullen een e-mail ontvangen van SpiceM met daarin de vraag of zij bekend willen blijven bij SpiceM. Hierin wordt heel duidelijk de mogelijkheid geboden om de data te laten verwijderen.

Indien er vragen en / of opmerkingen zijn over SpiceM, dan hoor ik dit natuurlijk graag, want we nemen alles heel serieus en hopen dan ook dat iedereen fan blijft van SpiceM!